"Sporidneni"
Aukcja charytatywna

Fundacja Charytatywna Ridni wspólnie z Centrum Sztuki Dzyga i Galerią 101 realizuje Projekt Charytatywny „Sporidneni”(Kindred).
Projekt „Sporidneni” ma na celu zjednoczenie ukraińskich artystów i dzieci mieszkających w internatach i rodzinnych domach dziecka w celu stworzenia wspólnych dzieł sztuki.
W sierpniu dzieci i artyści stworzyli dzieła sztuki, które łączyły wizje artysty i dziecka w jedno dzieło.
We wrześniu wszystkie prace prezentowane były w przestrzeniach artystycznych Lwowa, co pozwoliło zwrócić uwagę publiczności na wspaniałą współpracę sztuki i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Od 12 do 17 października prace będą prezentowane w przestrzeni Futura HUB, gdzie 18 października odbędzie się charytatywna aukcja sprzedaży prac.
Cały dochód z aukcji zostanie przeznaczony na wsparcie i rozwój kreatywności dzieci, czyli stworzenie warsztatów plastycznych dla dzieci z internatów.
„Sporidneni” to idea. Wierzymy, że nie ma obcych ani innych, są tubylcze dusze, pokrewne serca i wspólne dobre uczynki.

X